جهت اطلاع از کلاسهای آنلاین و محصولات آموزشی می توانید با شماره واتس اپ 09121772395 تماس بگیرید.

در زبان انگلیسی به کلمه ای که فعل را توصیف میکند ، قید گفته میشود .

قید انواع گوناگونی دارد . مانند : قید حالت ، قید زمان ، قید مکان و … که هر یک در جایگاه خود دارای قواعد و دستورات گرامری خاص بوده و در جای خود به آنها خواهیم پرداخت.

لغت almost از جمله قید هایی است که کاربرد بسیار زیادی داشته و در جملات مثبت و منفی استفاده میشود.

چهار قیدِ nearly به معنای تقریبا ، scarcely به معنای به ندرت ، almost  به معنای تقریبا و hardly به معنای به سختی ، در جملات میتوانند با قید ، صفت ، اسم و فعل به کار روند.

قید Almost

از میاناین قید ها ، دو قید almost  و nearly که معنای مشابهی دارند ( به معنی تقریبا ) معمولا در جملاتی که مفهوم مثبت دارند استفاده میشوند .

به مثال های زیر توجه کنید :

 • .She fell and almost / nearly broke her neck

ترجمه : او ( مونث ) افتاد و نزدیک بود گردنش بشکند .

 • He nearly/ almost always arrives late

ترجمه : او ( مذکر ) تقریبا همیشه دیر میرسد.

همان طور که در ابتدا گفته شد قید almost را میتوانیم با کلمات منفی نیز در جمله استفاده کنیم امادر این حالت میتوان آن را با قید hardly و یا قید scarcely  جایگزین نمود.

به مثال های زیر توجه کنید :

 • She ate almost nothing

ترجمه : او ( مونث  ) تقریبا هیچ چیز نخورد.

اکنون همین جمله را در قالبی دیگر ببینید :

 • she ate hardly anything

ترجمه : او ( مونث) خیلی کم خورد .

به مثالی دیگر توجه کنید :

 • There was almost no space to sit down

ترجمه : تقریبا جایی نبود که بنشینی.

اکنون همین جمله را در قالبی دیگر ببینید :

 • there was hardly any space to sit down

ترجمه : به زحمت جا برای نشستن گیر می آمد.

*یک نکته ی مهم :

در مکالمه و نوشتار بهتر است به جای اینکه از قید almost  در کنار یک فعل منفی استفاده کنیم ، از قید hardly در کنار یک فعل مثبت استفاده کنیم. ممکن است از نظر معنایی منظور را به درستی منتقل کنیم اما از نظر گرامری حالت دوم صحیح تر است.

به عنوان مثال :

 • I almost couldn’t hear her.

ترجمه : تقریبا صدایش را نمیشنیدم.

نگارش و گرامر صحیح به صورت زیر است :

 • She sang so quietly that I could hardly hear her.

ترجمه : او ( مونث ) آنقدر آهسته میخواند که به زحمت صدایش را میشنیدم.

*یک نکته ی مهم :

هنگامی که در یک جمله ، اتفاق افتادن دو رخداد بلافاصله بعد از هم وجود دارد ( مثلا به مدرسه رسیده بودم که زنگ خورد / در خواب بودم که ناگهان زمین لرزید و …… ) میتوانیم در ابتدای جمله از دو قید hardly و scarcely استفاده کنیم .

در این صورت بر خلاف عموم جملات روتین در زبان انگلیسی ، فعل پیش از فاعل خواهد آمد.

به مثال زیر توجه کنید :

 • Hardly / scarcely had we arrived , when it began to rain.

ترجمه :  تازه رسیده بودیم که باران شروع شد.

برای اشنایی بیشتر با موارد استفاده از almost  به مثال های زیر نیز توجه کنید :

 • Iran has been under sanctions for almost ever.

ترجمه : ایران تقریبا همیشه تو تحریم بوده!

 • Automatic save will be adequate for almost everybody

ترجمه : ذخیره اتوماتیک تقریبا برای همه کافی خواهد بود.

 • Rachel laughed, almost apologetically

ترجمه : راشل خندید ، تقریبا عذر خواهی کرد.

جالب است بدانید در علم ریاضیات و برای بخش توابع ، تعریف همسایگی ها ، دوره ی تناوب و دنباله ها از واژه ی almost استفاده ی زیادی میشود.

*یک سوال مهم و نکته ای کلیدی :

تفاوت بین most و almost چیست؟

کلمه ی most  یک صفت و برای توضیح و توصیف در مورد کلمه ی بعداز خود به کار میرود و در حالی که almost غالبا یک قید و برای توضیح و تعریف فعل استفاده میشود. عده ی زیادی این دو لغت شبیه به هم را اشتباه گرفته و به جای هماستفاده میکنند.

هنگامی که در جمله ای به ترکیب almost all برمیخوریم باید بدانیم که این یک تاکید بر 100 درصدی بودن موضوعی است. در اینجا almost کلمه ی all را توصیف میکند. و در واقع نقش موصوف و صفت را دارند.

به این مثال توجه کنید :

 • Almost all teachers want their students to do well.

ترجمه : تقریبا 100 درصد معلم ها میخواهند که دانش آموزانشان به خوبی عمل کنند . ( عملکرد خوبی داشته باشند . )